AKTUALNOŚCI O NAS GALERIA Wycieczki Pikniki rodzinne Kurs fotograficzny Gry zapomniane Wieczorki taneczne i Baliki HISTORIA WARTO ZOBACZYĆ KULTURA KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH STOWARZYSZENIE NASZ PRZYŁĘK Zebranie założycielskie Logo ZAKĄTEK LITERACKI KONTAKT PISZĄ O NAS ROK 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK 2008 ROK 2009 ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 OGŁOSZENIA Akty Prawne Harmonogram Odbioru Odpadów Przyłęk 2016 ENEA Operator sp. z o.o. - planowane wyłączenia Kurenda październik 2014 Kurenda styczeń 2015 Kurenda luty 2015 Kurenda marzec 2015 Kurenda maj 2015 Kurenda lipiec 2015 Kurenda wrzesień 2015 Kurenda wrzesień/2 2015 Kurenda luty 2016


     
   
     

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI


2015-10-31    Obwieszczenie BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA

Na podstawie art. 21 pkt. 4, 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 ze zm.) Burmistrz Nowego Tomyśla zawiadamia, że w siedzibie gminy wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty uproszczonego planu urządzenia lasów na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r. dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych znajdujących się na terenie gminy Nowy Tomyśl

W okresie od 28 października do 28 grudnia 2015 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 wyłożone są projekty uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych znajdujących się na terenie gminy Nowy Tomyśl dla następujących miejscowości

Kozie Laski, Wytomyśl, Nowa Róża, Boruja Nowa, Bukowiec, Grubsko, Szarki, Jastrzębsko Stare, Sękowo, Stary Tomyśl, Róża, Sątopy, Paproć, Chojniki, Cicha Góra, Boruja Kościelna, Glinno, Nowy Tomyśl, Przyłęk.

Ponadto informuje się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

W myśl treści art. 21 pkt. 5 ww. ustawy: w terminie 30 dni od daty wyłożenie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Informację w sprawie wyłożonego do wglądu ww. projektów uproszczonych planów urządzenia lasów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu w wydziale Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 13, tel. 61 44 26 640 w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1530.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 60 dni od dnia wyłożenia.

Burmistrz Nowego Tomyśla

/-/dr Włodzimierz Hibner