AKTUALNOŚCI O NAS GALERIA Wycieczki Pikniki rodzinne Kurs fotograficzny Gry zapomniane Wieczorki taneczne i Baliki HISTORIA WARTO ZOBACZYĆ KULTURA KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH STOWARZYSZENIE NASZ PRZYŁĘK Zebranie założycielskie Logo ZAKĄTEK LITERACKI KONTAKT PISZĄ O NAS ROK 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK 2008 ROK 2009 ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 OGŁOSZENIA Akty Prawne Harmonogram Odbioru Odpadów Przyłęk 2016 ENEA Operator sp. z o.o. - planowane wyłączenia Kurenda październik 2014 Kurenda styczeń 2015 Kurenda luty 2015 Kurenda marzec 2015 Kurenda maj 2015 Kurenda lipiec 2015 Kurenda wrzesień 2015 Kurenda wrzesień/2 2015 Kurenda luty 2016


     
   
     

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI


2019-04-27   

Przyłęk 27.04.2019

 

Zarząd Stowarzyszenia Nasz Przyłęk w Przyłęku

zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się dnia

07-05-2019r(wtorek) o godzinie 19.00 w świetlicy wiejskiej w Przyłęku.

Zapraszamy również osoby niebędące członkami Stowarzyszenia.

 

Proponowany porządek zabrania: 

1-Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych gości.

2-Powołanie Przewodniczącego zebrania.

3-Powołanie komisji uchwał i wniosków.

4-Sprawozdanie Prezesa Stowarzyszenia Nasz Przyłęk

5-Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

6-Zatwierdzenie bilansu za 2018 rok.

7-Udzielenie absolutorium Zarządowi.

8-Wolne głosy i wnioski.

9-Podjęcie uchwały.

10-Zakończenie zebrania.

 

Prezes Stowarzyszenia

Krzysztof Łopata