AKTUALNOŚCI O NAS GALERIA Wycieczki Pikniki rodzinne Kurs fotograficzny Gry zapomniane Wieczorki taneczne i Baliki HISTORIA WARTO ZOBACZYĆ KULTURA KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH STOWARZYSZENIE NASZ PRZYŁĘK Zebranie założycielskie Logo ZAKĄTEK LITERACKI KONTAKT PISZĄ O NAS ROK 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK 2008 ROK 2009 ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 OGŁOSZENIA Akty Prawne Harmonogram Odbioru Odpadów Przyłęk 2016 ENEA Operator sp. z o.o. - planowane wyłączenia Kurenda październik 2014 Kurenda styczeń 2015 Kurenda luty 2015 Kurenda marzec 2015 Kurenda maj 2015 Kurenda lipiec 2015 Kurenda wrzesień 2015 Kurenda wrzesień/2 2015 Kurenda luty 2016


     
   
     

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI


2019-01-18    Zebranie wiejskie - wybory Sołtysa 30-01-2019

Burmistrz Nowego Tomyśla zwołuje zebranie wiejskie, 
które odbędzie się 30 stycznia 2019 r. o godz. 17
30
w świetlicy wiejskiej w Przyłęku. 
Celem zebrania będzie wybór Sołtysa oraz Rady 
Sołeckiej Sołectwa Przyłęk. 
Porządek zebrania wyborczego : 
1.  Otwarcie Zebrania. 
2.  Stwierdzenie quorum i ważności zebrania. 
3.  Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów. 
4.  Ogłoszenie listy kandydatów na Sołtysa. / Przyjęcie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa. 
5.  Autoprezentacja kandydatów na Sołtysa. 
6.  Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru Sołtysa. 
7.  Ogłoszenie wyników wyborów Sołtysa. 
8.  Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej. 
9.  Zgłoszenie kandydatów do Rady Sołeckiej. 
10.  Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Rady Sołeckiej. 
11.  Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Sołeckiej. 
12.  Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podawania informacji do publicznej wiadomości na terenie 
sołectwa. 
13.  Zakończenie zebrania. 
ZAPRASZAM WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 
Burmistrz Nowego Tomyśla 
/ -/ Włodzimierz Hibner